HYVÄKSYTTÄVÄ KÄYTTÖ -KÄYTÄNTÖ

Tämä hyväksyttävä käyttö -käytäntö määrittelee sinun ja meidän väliset ehdot, joiden nojalla voit käyttää verkkosivustoa www.parodontax.fi. Tämä hyväksyttävä käyttö -käytäntö koskee sivustomme käyttäjiä ja sillä vierailevia.
Se, että käytät sivustoamme, tarkoittaa, että hyväksyt ja suostut noudattamaan tämän hyväksyttävä käyttö -käytännön käytäntöjä, jotka täydentävät verkkosivustomme käytön ehtoja.

 

KIELLETYT KÄYTÖT

Voit käyttää sivustoamme ainoastaan laillisiin tarkoituksiin. Et saa käyttää sivustoamme:

 

 • Millään tavalla, joka rikkoo sovellettavaa paikallista, kansallista tai kansainvälistä lakia tai määräystä.
 • Millään tavalla, joka on laiton tai petollinen tai jolla on jokin laiton tai petollinen tarkoitus tai vaikutus.
 • Alaikäisten vahingoittamiseen millään tavalla tai tämän yrittämiseen.
 • Minkään sisältöstandardejamme noudattamattoman materiaalin lähettämiseen, tietoiseen vastaanottamiseen, lähettämiseen, lataamiseen, käyttöön tai uudelleenkäyttöön.
 • Minkään pyytämättömän mainos- tai myynninedistämismateriaalin tai minkään muun samankaltaisen tarjouksen (roskapostin) lähettämiseen tai lähettämisen aikaansaamiseen.
 • Minkään sellaisen tiedon tietoiseen lähettämiseen, joka sisältää viruksia, troijalaisia, näppäilyjen tallennusohjelmia, vakoiluohjelmia, mainosohjelmia tai muita vahingollisia ohjelmia tai samankaltaista tietokonekoodia, joka on suunniteltu vaikuttamaan haitallisesti jonkin tietokoneohjelmiston tai laitteiston toimintaan.

Suostut myös siihen, että:

 

 • Et toista, monista, kopioi tai jälleenmyy sivustomme osia verkkosivustomme käyttöehtojen määräysten vastaisesti.
 • Et käytä luvatta, häiritse, vahingoita tai keskeytä:
 • mitään sivustomme osaa;
 • mitään laitetta tai verkkoa, johon sivustomme on tallennettu;
 • mitään sivustomme ylläpidossa käytettyä ohjelmistoa; tai
 • mitään meidän tai minkään kolmannen osapuolen omistamaa tai käyttämää laitetta tai verkkoa tai ohjelmistoa.
   

VUOROVAIKUTTEISET PALVELUT

Saatamme ajoittain tarjota sivustollamme vuorovaikutteisia palveluja (”vuorovaikutteiset palvelut”).
Tarjotessamme jonkin vuorovaikutteisen palvelun annamme selkeät ohjeet tarjotun palvelun laadusta, onko se moderoitu ja millaista moderointimuotoa käytetään (mm. onko moderointi ihmisen vai koneen suorittamaa).

 

Teemme parhaamme arvioidaksemme käyttäjille (ja erityisesti lapsille) kolmansien osapuolten toimesta aiheutuvia riskejä sivustomme tarjoamia vuorovaikutteisia palveluja käytettäessä, ja teemme kunkin tapauksen osalta päätöksen siitä, onko asianmukaista käyttää asianomaisen palvelun moderointia (mm. millaista moderointia tulisi käyttää) näiden riskien valossa. Emme ole kuitenkaan velvollisia valvomaan, seuraamaan tai moderoimaan mitään sivustollamme tarjoamaamme vuorovaikutteista palvelua, ja kiistämme nimenomaisesti kaiken vastuumme kaikista menetyksistä ja vahingoista, jotka voivat aiheutua mistään käyttäjän käyttämästä sisältöstandardiemme vastaisesta vuorovaikutteisesta palvelusta riippumatta siitä, onko palvelu moderoitu vai ei.

 

Jos alaikäinen henkilö käyttää jotakin vuorovaikutteista palveluamme, hänen käyttönsä edellyttää käyttäjän vanhemman tai huoltajan suostumusta. Huomautamme vanhemmille, jotka sallivat lastensa käyttää vuorovaikutteista palvelua, että on tärkeää, että he keskustelevat lastensa kanssa verkkoturvallisuudesta, koska moderointi ei ole täysin vedenpitävää toimintaa. Vuorovaikutteisia palveluja käyttäville alaikäisille tulee tehdä selväksi palveluihin liittyvät mahdolliset riskit.

 

SISÄLTÖSTANDARDIT

Nämä sisältöstandardit koskevat kaikkea materiaalia, jolla kontribuoit verkkosivustoamme (kontribuutiot) ja kaikkia niihin liittyviä vuorovaikutteisia palveluja.


Sinun tulee noudattaa seuraavia standardeja. Standardit koskevat kontribuutioiden jokaista osaa sekä kontribuutioita kokonaisuutena.
Kontribuutioiden täytyy:

 

 • Olla täsmällisiä (kun kyseessä ovat tosiasiat).
 • Olla aidosti esitettyjä (kun kyseessä ovat mielipiteet).
 • Noudattaa sovellettavaa lakia sekä Yhdistyneessä kuningaskunnassa että kaikissa maissa, joissa ne postataan.

Kontribuutiot eivät saa:

 

 • Sisältää ketään herjaavaa materiaalia.
 • Sisältää materiaalia, joka on säädytöntä, loukkaavaa, vastenmielistä tai kiihottavaa.
 • Mainostaa seksuaalisisältöistä materiaalia.
 • Kannattaa väkivaltaa.
 • Kannattaa rotuun, sukupuoleen, uskontoon, kansallisuuteen, vammaan, sukupuoliseen suuntautumiseen tai ikään perustuvaa diskriminaatiota.
 • Loukata kenenkään toisen henkilön tekijänoikeutta, tietokantaoikeutta tai tuotemerkkiä.
 • Harhauttaa ketään.
 • Rikkoa mitään kolmatta osapuolta kohtaan voimassa olevaa lakisääteistä velvollisuutta, esimerkiksi sopimusvelvoitetta tai luottamuksellisuusvelvoitetta.
 • Edistää mitään laitonta toimintaa.
 • Olla uhkaavia, väärinkäyttää tai loukata toisen yksityisyyttä tai aiheuttaa mielipahaa, haittaa tai tarpeetonta ahdistusta.
 • Kiusata, järkyttää, nolostuttaa, pelästyttää tai ärsyttää toista henkilöä.
 • Tulla käytetyiksi jonakuna toisena esiintymiseen tai väärentää kenenkään toisen henkilön identiteettiä tai yhteyksiä.
 • Antaa vaikutelmaa, että ne ovat peräisin meiltä, jos näin ei ole.
 • Kannattaa, edistää tai avustaa mitään laitonta tointa kuten (esimerkinomaisesti mainittuna) tekijänoikeuden loukkausta tai tietokoneen väärinkäyttöä.

KESKEYTYS JA LOPETUS

Päätämme harkintamme mukaan, onko verkkosivustomme käyttösi rikkonut tätä hyväksyttävä käyttö -käytäntöä. Kun tätä käytäntöä on rikottu, voimme ryhtyä asianmukaisiksi katsomiimme toimiin.
Tämän hyväksyttävä käyttö -käytännön noudattamatta jättäminen rikkoo olennaisella tavalla käyttöehtoja, joiden nojalla olet oikeutettu käyttämään sivustoamme, ja voi johtaa siihen, että ryhdymme johonkin tai kaikkiin seuraavista toimista:

 

 • Sivustomme käyttöoikeutesi välitön, tilapäinen tai pysyvä peruutus.
 • Kaikkien sivustollemme lähettämiesi postausten tai materiaalien välitön, tilapäinen tai pysyvä poisto.
 • Varoituksen antaminen sinulle.
 • Oikeudelliset toimet sinua vastaan hyvityksen saamiseksi kaikista rikkomuksesta aiheutuneista kuluista hyvitysperustaisesti (mm. Kohtuulliset hallinnolliset ja oikeuskulut).
 • Muut oikeudelliset toimet sinua vastaan.
 • Sellaisten tietojen luovuttaminen lainvalvontaviranomaisille kuin kohtuudella katsomme tarpeelliseksi.

Kiistämme vastuumme toimista, joihin ryhdytään tämän hyväksyttävä käyttö -käytännön rikkomusten johdosta. Tässä käytännössä kuvatut vastaukset eivät ole määrältään rajalliset, ja voimme ryhtyä kaikkiin muihinkin asianmukaisiksi katsomiimme toimiin.

 

MUUTOKSET HYVÄKSYTTÄVÄ KÄYTTÖ -KÄYTÄNTÖÖN


Voimme tarkistaa tätä hyväksyttävä käyttö -käytäntöä milloin tahansa muuttamalla tätä sivua. Sinun odotetaan tutustuvan tähän sivuun aika ajoin, jotta saat tietoa tekemistämme muutoksista, koska ne sitovat sinua oikeudellisesti. Jotkin tämän hyväksyttävä käyttö -käytännön määräyksistä voivat korvautua muualla sivustollamme julkaistuilla määräyksillä tai tiedotuksilla.  
 

SIVUSTON YLLÄPITÄJÄ

parodontax
Haleon Consumer Healthcare