Corsodyl munhålelösning

Corsodyl munhålelösning 2 mg/ml klorhexidin

Corsodyl munhålelösning 2 mg/ml klorhexidin innehåller 0.2% av den aktiva ingrediensen klorhexidin. För mer information läs bipacksedeln eller www.fass.se

Köp nu

Finns även i:

Corsodyl 2 mg/ml munhålelösning (klorhexidindiglukonat). Ett receptfritt bakteriedödande munvårdsmedel som används som bakteriedödande medel före och efter operationer i munhålan. Tillfälligt vid inflammation i munslemhinnan hos protesbärare. Även då tandborstning är försvårad såsom vid kortvarig sjukdom, olycksfall, stark kariesbildning, tandköttsinflammation och tandlossning. Kan även användas vid fast tandställning. Vid barn under 12 år endast efter rekommendation av tandläkare eller läkare. Undvik kontakt med ögon och öron. Läs bipacksedeln noggrant. Haleon Denmark ApS, 020-100579. Varumärken ägs av eller licensieras till Haleon. ©2023 Haleon- koncernen eller dess licensgivare.