HUR RÖKNING KAN ÖKA RISKEN FÖR TANDKÖTTSSJUKDOM

Rökning är skadligt för din hälsa och det innefattar även ditt tandkött. Ifall du röker löper du större risk att drabbas av tandköttssjukdom, och om du redan har drabbats, är risken större att det blir mer allvarligt och svårbehandlat än för icke-rökare. Ju längre du har rökt och ju mer du röker, desto större är risken.

Cigarett som fimpas i en askkopp

VARFÖR LÖPER RÖKARE STÖRRE RISK ATT DRABBAS AV TANDKÖTTSSJUKDOM?

Tandköttssjukdom, eller gingivit (tandköttsinflammation), orsakas av uppbyggnaden av bakterier på, omkring och emellan dina tänder. Det kan irritera tandköttet så att det blir rött, svullet och lättblödande vid tandborstning eller vid användande av tandtråd. Ifall det lämnas obehandlat kan det bli mer allvarligt och leda till tandlossning.

Rökning kan också hämma kroppens läkningsprocess så att det infekterade tandköttet tar längre tid att läka eller inte läker alls.

Andra skäl till att rökare löper större risk är att rökningen kan dölja symptomen på tandköttssjukdom.

Blödande tandkött vid tandborstning eller användade av tandtråd är ett vanligt symptom på gingivit (tandköttsinflammation), men eftersom nikotinet begränsar blodflödet till tandköttet, är det inte säkert att rökare upplever dessa symptom.

Ett friskt tandkött är rosa och om det blir rött är det ett första tecken på tandköttssjukdom. Det är lätt att missa även detta symptom, då tandköttet hos rökare tenderar att bli grått och missfärgat.

VARFÖR TANDKÖTTSSJUKDOM KAN BLI VÄRRE FÖR RÖKARE

Ifall de tidiga symptomen inte upptäcks i tid riskerar man att tandköttssjukdomen fortsätter att utvecklas. Det här är ett problem, då det är svårare att behandla tandköttsproblem hos rökare. Varför? Rökares tandkött är mer mottagligt för infektioner eftersom rökning och tobaksbruk minskar mängden syre i blodet vilket i sin tur minskar flödet av blod och näringsämnen till tandköttet. Detta försvagar kroppens försvarsmekanismer och gör tandköttet mer mottagligt för infektioner. Rökare löper därmed en större risk att drabbas av en allvarligare form av tandköttssjukdom.

HUR KAN MAN FÖRHINDRA ATT DRABBAS AV TANDKOTTSSJUKDOM?

Det första steget är att sluta röka. Det gör stor skillnad även hos de som lider av en mer allvarlig tandköttssjukdom. Ifall du behöver ytterligare ett skäl att sluta röka, kan det vara bra att veta att det hjälper dig att behålla ett friskt tandkött.

Du förbättrar också din allmäna munhälsa om du är noga med att avlägsna placket genom en god munvårdsrutin. Genom att borsta tänderna två gånger dagligen med parodontax tandkräm avlägsnas uppbyggnaden av bakterier vid tandköttskanten, vilket hjälper till att hålla tandköttet friskt och tänderna starka.

Det är särskilt viktigt för rökare att gå på regelbundna kontroller, då en tandläkare eller tandhygienist kan upptäcka tecken på tandköttssjukdom även om de är dolda på grund av rökningen. Din tandläkare eller tandhygienist kan även ge dig råd om hur du undviker att drabbas av gingivit (tandköttsinflammation).

LIDER DU AV TANDKÖTTSPROBLEM?

Ett friskt tandkött blöder inte, så ifall du blöder vid tandborstning eller när du använder tandtråd kan det vara ett tecken på att du håller på att utveckla en tandköttssjukdom. I Sverige lider drygt 1 av 3 av blödande tandkött.* Om det lämnas obehandlat kan det slutligen leda till tandlossning. Det är därför det är så viktigt att stoppa utvecklingen mot tandköttssjukdom.

*Parodontax U&A Sverige April 2017