Du kan ha tecken på tandköttssjukdom såsom ett svullet, rött och blödande tandkött, men du behöver inte vara medveten om att du har tandköttsproblem förrän du besöker din tandläkare. Eftersom gingivit (tandköttsinflammation), det första stadiet av tandköttssjukdom, inte är smärtsamt passerar det ofta obemärkt förbi. Det är inte heller lätt att upptäcka som rökare, då rökningen i sig kan dölja tidiga symptom.

Det är därför det är så viktigt att besöka din tandläkare regelbundet då de kan upptäcka tidiga tecken på tandköttssjukdom. Det gör att du lättare kan vidta åtgärder och behandla problemen innan de blir värre.

Tandköttsinflammation orsakas ofta av uppbyggnaden av bakterier på, runt omkring och emellan dina tänder. Ifall det inte avlägsnas genom regelbunden tandborstning kan det irritera och ge ett rött, svullet och blödande tandkött som så småningom börjar dra sig tillbaka. Slutligen kan det gå så långt att tandfästet påverkas. Detta är det avancerade stadiet av en tandköttssjukdom, kallat parodontit. Detta är irreversibelt och kan orsaka tandförlust.

HUR KAN JAG MOTVERKA ATT DRABBAS AV TANDKÖTTSINFLAMMATION?

Ifall din tandläkare har konstaterat att du lider av gingivit (tandköttsinflammation) bör du få professionella råd hur du själv kan behandla det innan det blir värre. Du kan även bli erbjuden professionell behandling på kliniken.

En avgörande faktor för att behandlingen ska lyckas är att uppbyggnaden av bakterier/plack avlägsnas genom en god munvårdsrutin.

Steg ett är att borsta tänderna två gånger dagligen med korrekt tandborstteknik så att dina tänder och ditt tandkött blir riktigt rent. Ifall du har en ökad risk att utveckla tandköttsproblem kan din tandläkare rekommendera dig att du utöver din vanliga tandborste även använder specialborstar och andra rengöringsverktyg för att komma åt svårtillgängliga områden. Det kan t ex vara mellanrumsborstar eller tandtråd för att komma åt mellan dina tänder.

Steg två, använd parodontax tandkräm, som har en kliniskt bevisad effekt att ta bort uppbyggnaden av bakterier (plack).

Ifall du har har svåra, ihållande och mer frekventa symptom på tandköttssjukdom, kan din tandläkare rekommendera att du gör en korttidsbehandling med det receptfria läkemedlet Corsodyl.

FRÅGA ALLTID EN TANDLÄKARE ELLER TANDHYGIENIST

Att själv ta hand om sina tänder och sitt tandkött är alltid bästa sättet att behandla eventuella tandköttsproblem, men det ska aldrig ses som ett alternativ till att regelbundet besöka din tandläkare eller tandhygienist. Endast en tandläkare eller tandhygienist kan diagnostisera gingivit (tandköttsinflammation) eller upptäcka om det har utvecklats till parodontit, vilket i sin tur kräver experthjälp för att minimera skadan på dina tänder och ditt tandkött.

RÅD KRING HUR DU SKÖTER DITT TANDKÖTT

Läs mer om hur du kan skydda ditt tandkött från tandköttssjukdomar och vikten av regelbundna tandläkarkontroller.