TILLGÄNGLIGHET

Haleon har gjort ett åtagande att försäkra oss om att allt innehåll på våra hemsidor är tillgängligt för så många som möjligt, oavsett förmåga.

Vi bedömer att den här hemsidan möter eller överträffar kraven tillhörande nivå A, uppsatta av World Wide Web Consortium Web Accessibility Initiative (WCAG WAI) 2.0 guidelines.

 

TEXTSTORLEK

Du kan variera textstorleken på sidan, genom att använda inställningarna i din webbläsare. Du hittar dessa under View. Textstoleken kan oftast justeras genom att trycka Ctrl + respektive Ctrl – på ditt tangentbord.

 

ALTERNATIV TEXT FÖR BILDER

Alla relevant bilder har gets en alternativ text, i händelse av att bilden inte kan visas.

 

RUBRIKELEMENT

HTML-rubrikselement har använts för att visa på textstruktur och stödja hjälpmedelsteknik, som tillåter sidnavigering från rubrik till rubrik.

 

LÄNKTEXT

Alla hyperlänkar ska gå att utläsa, liksom vara tydligt markerade genom val av typsnitt eller understrykning.

 

JAVASCRIPT-OBEROENDE

Där JavaScript eller andra script används för navigering eller funktionalitet, har en alternativ mekanism placerats dit, i fall din webbläsare inte stödjer dessa skript.

 

FÄRGKONTRAST

Vi har kontrollerat text och bakgrundsfärg så att kontrasten blir tillräcklig. Vi har också försäkrats oss om att information inte enbart märks ut av färg.

 

STILMALLAR

Vi har använt Cascading Style Sheets (CSS) för att styra presentationen av innehållet på sidorna samt använt oss av strukturerad uppmärkning av innehållet. Om stilmallarna inte stöds eller är avstängda kan informationen fortfarande nås och läsas.

 

PDFER

I vissa fall tillhandahåller vi HTML-version av PDFer på vår sida. Om du däremot vill använda skärmläsare för att läsa PDF-dokument kan du läsa mer på Adobe Accessibility Resource Center.