Tandläkare är experter på att hålla ditt tandkött och dina tänder starka och friska. Under ett besök undersöker de din mun, dina tänder och ditt tandkött för att upptäcka eventuella problem och det fungerar som ett första skydd mot tandköttssjukdom.

Till skillnad från tandvärk och ilningar, orsakar oftast inte tandköttsproblem någon smärta, så även om du har symptom såsom ett rött, svullet och blödande tandkött är det inte säkert att du söker hjälp så snabbt som du borde. Men ifall symptomen i första stadiet, gingivit (tandköttsinflammation), lämnas obehandlade kan de utvecklas till parodontit vilket är mycket mer allvarligt och kan leda till tandlossning.

HUR TANDKÖTTSINFLAMMATION KAN UPPTÄCKAS UNDER ETT TANDLÄKARBESÖK

Under den första delen av en tandläkarundersökning kan din tandläkare gå tillbaka till din "historik" för att skaffa sig en bild av din hälsa och eventuella riskfaktorer. Du kan få frågor såsom:

  • Upplever du några tecken på tandköttssjukdom, såsom ett blödande eller svullet tandkött?
  • Har du tidigare behandlats för tandköttssjukdom?
  • Röker du eller har ni tandköttsproblem i släkten?
  • Frågor om dina munvårdsrutiner, som t ex hur ofta du borstar tänderna?

Genom att ställa dessa frågor kan din tandläkare ta reda på hur troligt det är att du kommer drabbas av tandköttssjukdom. Ifall du tidigare har behandlats för problemet eller om du har några av de tidiga symptomen på tandköttssjukdom kan din tandläkare misstänka potentiella problem. Ifall du röker eller om du har tandköttsproblem i släkten har du en större risk att utveckla tandköttsproblem på samma sätt som om du inte har en god munvårdsrutin.

Under det andra stadiet av undersökningen, kan din tandläkare leta efter symptom på tandköttssjukdom, såsom:

  • Inflammerat, svullet eller rött tandkött
  • Blödande tandkött
  • Förändringar i tandköttets struktur - ett friskt tandkött har små inskärningar, men om du lider av tandköttssjukdom blir tandköttet svullet, slätt och blankt i strukturen
  • Tillbakadraget tandkött, där tandköttskanten drar sig tillbaka från tanden
  • Fickor eller djupare mellanrum utvecklas mellan tanden och tandköttet
  • Lösa tänder

HUR KAN DIN TANDLÄKARE HJÄLPA TILL?

Ifall din tandläkare diagnostiserar gingivit (tandköttsinflammation), kanske du blir rekommenderad att göra en professionell rengöring, en s.k. "tandstensborttagning och polering". Detta kan göras av antingen en tandläkare eller en hygienist och görs för att avlägsna envisa bakteriebeläggningar och göra dina tänder riktigt rena.

Din tandläkare eller hygienist kan också ge dig råd om hur du på egen hand kan behandla och förhindra tandköttssjukdomar.

Ifall du lider av en svår gingivit (tandköttsinflammation) kan din tandläkare rekommendera dig en korttidsbehandling med det receptfria läkemedlet Corsodyl munhålelösning 2 mg/ml klorhexidin för att få din tandköttssjukdom under kontroll. Corsodyl är ett bakteriedödande munvårdsmedel och kan användas före och efter operationer i munhålan och tillfälligt vid inflammation i munslemhinnan hos protesbärare. Vidare används Corsodyl då tandborstning är försvårad såsom vid kortvarig sjukdom, olycksfall, stark kariesbildning, tandköttsinflammation och tandlossning. Vänligen läs mer på produktens etikett och följ anvisningarna.

HUR OFTA BEHÖVER JAG GÅ TILL TANDLÄKAREN?

Din tandläkare kommer att förslå en tid till nästa undersökning. Ifall du upplever några problem mellan dina tandläkarbesök bör du boka en tid så snart som möjligt.

RÅD KRING HUR DU SKÖTER DITT TANDKÖTT

Läs mer om hur du kan skydda ditt tandkött från tandköttssjukdomar och vikten av regelbundna tandläkarkontroller.